Parkovací pruh

V10d Vodorovná dopravní značka

Parkovací pruh