Přikázaný směr objíždění vpravo

C04a Příkazová dopravní značka

Přikázaný směr objíždění vpravo