Přikázaný jízdní pruh

C12a Příkazová dopravní značka

Přikázaný jízdní pruh