Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

S14b Světelný signál

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení