Přejezd pro cyklisty

V08 Vodorovná dopravní značka

Přejezd pro cyklisty