Předběžné šipky

V09c Vodorovná dopravní značka

Předběžné šipky