Předběžné šipky

V09b Vodorovná dopravní značka

Předběžné šipky