Přechod pro chodce

IP06 Informativní provozní dopravní značka

Přechod pro chodce