Pěší zóna

IP27a Informativní provozní dopravní značka

Pěší zóna