Příčná čára souvislá

V05 Vodorovná dopravní značka

Příčná čára souvislá