Příčná čára souvislá nápisem STOP

V06b Vodorovná dopravní značka

Příčná čára souvislá nápisem STOP