Označení vozidla přepravujícího osobu postiženou a nebo osobu těžce pohyblivě postiženou

O01 Speciální označení vozidel

Označení vozidla přepravujícího osobu postiženou a nebo osobu těžce pohyblivě postiženou