Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

O02 Speciální označení vozidel

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou