Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem

O03 Speciální označení vozidel

Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem