Označení názvu ulice

IS22f Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice