Označení názvu ulice

IS22e Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice