Označení názvu ulice

IS22d Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice