Označení názvu ulice

IS22c Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice