Označení názvu ulice

IS22b Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice