Označení názvu ulice

IS22a Informativní směrová dopravní značka

Označení názvu ulice