Označení autobusupřepravujícího děti

O04 Speciální označení vozidel

Označení autobusupřepravujícího děti