Optická psychologická brzda

V18 Vodorovná dopravní značka

Optická psychologická brzda