Opravna

IJ08 Informativní jiná dopravní značka

Opravna