Obytná zóna

IP26a Informativní provozní dopravní značka

Obytná zóna