Objíždění tramvaje

IP23a Informativní provozní dopravní značka

Objíždění tramvaje