Nezpevněná krajnice

A28 Výstražná dopravní značka

Nezpevněná krajnice