Nejvyšší povolená rychlost

B20a Zákazová dopravní značka

Nejvyšší povolená rychlost