Nejvyšší dovolené rychlosti

IP28 Informativní provozní dopravní značka

Nejvyšší dovolené rychlosti