Nejnižší dovolená rychlost

C06a Příkazová dopravní značka

Nejnižší dovolená rychlost