Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

B34 Zákazová dopravní značka

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly