Návěstní deska(80 m)

A31c Výstražná dopravní značka

Návěstní deska(80 m)