Návěstní deska (240m)

A31a Výstražná dopravní značka

Návěstní deska (240m)