Návěst před slepou pozemní komunikací

IP10b Informativní provozní dopravní značka

Návěst před slepou pozemní komunikací