Návěst před objížďkou

IS11a Informativní směrová dopravní značka

Návěst před objížďkou