Návěst před křižovatkou

IS09e Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou