Návěst před křižovatkou

IS09d Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou