Návěst před křižovatkou

IS09c Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou