Návěst před křižovatkou

IS09b Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou