Návěst před křižovatkou

IS09a Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou