Návěst před křižovatkou pro cyklisty

IS20 Informativní směrová dopravní značka

Návěst před křižovatkou pro cyklisty