Místo pro odpočinek

IJ13 Informativní jiná dopravní značka

Místo pro odpočinek