Kulturní nebo turistický cíl

IS24b Informativní směrová dopravní značka

Kulturní nebo turistický cíl