Kulturní nebo turistický cíl - návěst

IS23 Informativní směrová dopravní značka

Kulturní nebo turistický cíl - návěst