Kryté parkoviště

IP13a Informativní provozní dopravní značka

Kryté parkoviště