Krátký příčný práh

Z12 Dopravní zařízení

Krátký příčný práh