Konec zóny s dopravním omezením

IP25b Informativní provozní dopravní značka

Konec zóny s dopravním omezením