Konec zákazu zvuk. výst. znamení

B23b Zákazová dopravní značka

Konec zákazu zvuk. výst. znamení