Konec silnice pro motorová vozidla

IP15b Informativní provozní dopravní značka

Konec silnice pro motorová vozidla