Konec pěší zóny

IP27b Informativní provozní dopravní značka

Konec pěší zóny