Konec nejvyšší povolené rychlosti

B20b Zákazová dopravní značka

Konec nejvyšší povolené rychlosti